Typisch

Tijdlijn

Beleef wat je leert

Het
Martin
Buber

2020

oktober

Eerste kennismaking bewoners Kerkrade met Het Martin Buber; ouders en andere burgers hebben massaal hun steun betuigd (ca. 3500 unieke steunbetuigingen).

2021

januari-maart

Uitwerken concepten kernbegrippen t.b.v. publiekscampagne door stuurgroep.

1 april

Start van de publiekscampagne.

mei

Beleef wat je leert route: proeflessen op beoogde onderwijslocaties in Kerkrade.

1 juli

Start van de formele belangstellingsmeting ouders (via DigiD).

De formele belangstellingsmeting via ouderverklaringen d.m.v. DigiD op de site van DUO door ouders van kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar om een aanvraag in te mogen dienen voor stichting van een nieuwe school.

15 oktober

Sluitingsdatum van de belangstellingsmeting (minimum van 665 handtekeningen vereist).

1 november

Aanvraag indien voor oprichten nieuwe school.

2022

1 juni

Voor 1 juni: Ministerieel besluit op de aanvraag.

2023

1 augustus

Opening van de school (bij voldoende ouderverklaringen!).