Typisch

Tijdlijn

Beleef wat je leert

Het
Martin
Buber

2020

oktober

Eerste kennismaking bewoners Kerkrade met Het Martin Buber; ouders en andere burgers hebben massaal hun steun betuigd (ca. 3500 unieke steunbetuigingen).

2021

januari-maart

Uitwerken concepten kernbegrippen t.b.v. publiekscampagne door stuurgroep.

1 april

Start van de publiekscampagne.

mei

Beleef wat je leert route: proeflessen op beoogde onderwijslocaties in Kerkrade.

2022

30 mei

Ontvangst negatief advies van de minister van onderwijs Dennis Wiersma voor de eerste aanvraag van 2021.

De formele belangstellingsmeting via ouderverklaringen d.m.v. DigiD op de site van DUO door ouders van kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar om een aanvraag in te mogen dienen voor stichting van een nieuwe school.

1 juli

Start van de formele belangstellingsmeting ouders (via DigiD) van de tweede aanvraag.

15 oktober

Sluitingsdatum van de belangstellingsmeting (minimum van 628 ouderverklaringen behaald)

1 november

Aanvraag ingediend (de tweede aanvraag).

8 december

De gemeente Kerkrade gaat deze week in beroep tegen de afwijzing van het bezwaar. Dit bezwaar hebben wij aangetekend nadat onze aanvraag van 2021 om te mogen starten met Het Martin Buber was afgewezen.

2023

11 januari

Gesprek bij Inspectie van het Onderwijs voor de toelichting op de tweede aanvraag.

11 januari

Beleef wat je leert route 'wat is Vasteloavend?: proeflessen op beoogde onderwijslocaties in Kerkrade

Met dit positieve advies voor de tweede aanvraag zal de beroepsprocedure tegen de eerste vraag (2021) komen te vervallen

23 januari

Positief advies ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs.

1 mei

Start nieuwe (2e) Beleef wat je leert route. Meer informatie volgt!

1 juni

Voor 1 juni: Ministerieel besluit op de (tweede) aanvraag.

2024

1 augustus

Opening van de school (bij positief beluit van de minister).