Een school met gelijke kansen voor iedereen...

 

InfographicHet Martin Buber is veel meer dan een gewone school. We zijn een ontmoetingsplaats en een leergemeenschap waar ieder kind écht beleeft wat het leert.
In de ontmoeting en in het gesprek met anderen komen leerlingen tot zelfinzicht en ontwikkeling. Ze ontwikkelen zich tot weerbare jong volwassenen die met handen, hoofd en hart bijdragen aan de maatschappij.

Niet het niveau staat centraal, maar de brede ontplooiing

Wij stimuleren leerlingen zelfstandig te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Ons onderwijs sluit aan bij het eigen niveau en de individuele behoeften en talenten van leerlingen. Wij helpen hen bij het stellen van stimulerende en bereikbare leerdoelen.

Iedereen volgt een eigen leerroute die leidt tot een diploma

Ons onderwijs kent geen leerjaarklassen- systeem en niemand blijft zitten. Wij stimuleren leerlingen hun moreelkompas te ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen werken vanuit een stamgroep van maximaal 18 kinderen samen, volgen een eigen leerroute die leidt tot een diploma, voorbereidt op vervolgonderwijs en burgerschap. Leerlingen kunnen vakken op verschillend examenniveau afsluiten.

Lessen binnen en buiten de school

Op Het Martin Buber maken leerlingen dagelijks kennis met de wereld om hen heen door actief deel te nemen aan lessen binnen en buiten de school. Hierdoor wordt hun interesse veel meer gewekt, blijft de stof beter hangen en komen zij met eigen inzichten en oplossingen.

Geen leraar maar coach

De leraar op Het Martin Buber is betrokken, staat dichtbij de leerling en functioneert als coach. Hij of zij ondersteunt bij de richtingskeuze, maar de leerling bepaalt zelf de route.

 

 

Kortom, bij Het Martin Buber…

• ligt de nadruk op het leerproces; de ontwikkeling van de leerling staat voorop
• is onderwijs ontwikkelingsgericht en sluit het aan bij de leerling
• komt de leerling in relatie en dialoog met zichzelf en de ander tot leren
• staan leerdoelen en leerbehoeften van de leerling centraal
• vormt de gehele gemeenschap de authentieke leeromgeving
• werkt elke leerling aan een eigen krachtige basis, zodat hij zichzelf en de samenleving in positieve zin kan beïnvloeden én…
• beleeft ieder kind écht wat het leert!