Typisch

Vragen

Beleef wat je leert

Veelgestelde vragen

Wat onderscheidt Het Martin Buber?

Op Het Martin Buber krijgt ieder kind (en ook iedere docent) de ruimte om zijn talenten te ontdekken en zijn karakter te ontwikkelen. Wij bieden hun een rijke, gevarieerde omgeving waarin zij zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Dat gebeurt in het fysieke gebouw, maar ook daarbuiten, met hubs in de verschillende wijken van de stad, bijvoorbeeld op het gebied van sport, toneel, cultuur, zorg en welzijn of muziek. Dit zorgt impliciet voor een sterkere sociale connectie en heeft impact op de lokale economie.

Wanneer wordt de school geopend?

Per schooljaar 2023-2024, dus augustus 2023.

Waar komt de school?

De stad is de school. Er komt een schoolgebouw dat een veilige haven is voor de kinderen. Waar dat schoolgebouw exact komt, zal nader bekeken worden. Voor de indiening van de aanvraag is een 4-cijferige postcode nodig. Deze is 6464.

Is de school er bij de start alleen voor eerstejaars leerlingen?

Nee, instroom vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs is mogelijk.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rondom Het Martin Buber?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op deze site , volg de social media en de kranten.

Waarom is een belangstellingsmeting nodig?

De minister wil weten of er voldoende ouders belangstelling hebben voor Het Martin Buber. Dat gebeurt door registratie op de site van DUO. Pas als wij voldoende registraties hebben, mogen wij een aanvraag voor 1 november 2021 indienen.

Wie kan zich registreren op DUO?

Ouders van kinderen die geboren zijn tussen 2 november 2008 en 1 november 2011, kunnen hun kinderen registreren met behulp van DigiD. Met een ouderverklaring geef je aan dat je jouw kind zou willen inschrijven op Het Martin Buber als deze start. De verklaring betekent niet dat je dit ook verplicht bent. Je kan nog altijd besluiten om je kind op een andere school aan te melden.

Vanaf wanneer kan ik mij registreren?

Registeren kan vanaf 1 juli 2021 tot en met 15 oktober 2021. Deze registratie is enkel een belangstellingsmeting.

Is Het Martin Buber een gewone school?

Ja, het kind krijgt les en een normaal diploma waarmee het kan verder leren bij mbo, hbo en wo. Wat wel anders is; de kinderen beleven wat zij leren.

Al doende leren zij zichzelf en ook elkaar kennen: hun mogelijkheden, hun grenzen, hun voorkeuren en hun valkuilen. Zij krijgen het vertrouwen én de verantwoordelijkheid om op hun eigen manier en in hun eigen tempo te werken aan concrete doelen. Daartoe bieden wij hun een heldere structuur, want het onderwijs en de afspraken zijn zeker niet vrijblijvend. Het Martin Buber stuurt vooral op bewustwording en zelfvertrouwen, omdat daarmee het fundament wordt gelegd voor hun verdere leven en hun toekomst.

Hoe groot wordt de school?

Wij willen een kleinschalige school zijn waar ieder kind echt gekend wordt door de docenten.

Kan ik als ouder ook meedenken over de nieuwe school?

Graag, neem contact met ons op zodat wij jullie ideeën kunnen meenemen.

Waarom de naam ‘Het Martin Buber’?

Deze naam verwijst naar de filosoof en pedagoog Martin Buber (1878-1965). Voor hem was de ONTMOETING, het GESPREK met de ANDER (ook de leerstof) wezenlijk voor de ontwikkeling van ieder MENS.
Dankzij de ANDER leert eenieder zichzelf, zijn kwaliteiten en krachten ontdekken en ontwikkelen. Het Martin Buber is voor deze ONTMOETINGEN en GESPREKKEN een ideale plek.
Immers, de jonge mens voelt zich in deze "bijzondere" school opgenomen in een sfeer van verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbondenheid. En in deze gezonde omgeving zal hij "groeien en bloeien"! Leren is op Het Martin Buber een belevenis, die iedereen goed doet, zowel kind als leraar en ouder.

De naam Martin Buber is ook op een andere wijze verbonden aan Kerkrade. Jaarlijks wordt door de Stichting Euriade de Martin Buber-plaquette uitgereikt en vinden er ONTMOETINGEN plaats in de bovengenoemde sfeer met jongeren uit de hele wereld onder de naam "jeugd in dialoog". Ook bestaat er een Martin Buber-Academy op Rolduc, die "opleidt" in het licht van verbondenheid.

Is de school een katholieke school?

Nee, onze school is een openbare school waar kinderen van iedere achtergrond welkom zijn.

Kan mijn kind met een beperking ook naar de school?

Ja, wij proberen voor elk kind een goede leeromgeving te creëren.

Waar vind ik het BSN (burger service nummer) van mijn kind?

Je kunt op een aantal manieren het BSN achterhalen.

Het BSN staat op een aantal officiële documenten:
- De geboorte akte van het kind
- Het paspoort van het kind

Je kunt het BSN ook opvragen op de basisschool van het kind.

Wie bepaalt de regels voor het afgeven van de ouderverklaring?

We merken dat er veel animo is en veel mensen een ouderverklaring willen afgeven. Dat is fantastisch! Helaas lezen we ook dat mensen teleurgesteld zijn omdat niet iedereen een ouderverklaring kan afgeven en zo de plannen voor Het Martin Buber kan steunen. Wij begrijpen de teleurstelling, maar vinden het belangrijk om jullie te informeren over de regels die gelden.

Het ministerie van onderwijs (DUO) heeft een aantal voorwaarden bepaald:
➡️ Het kind moet op 1 november 2021 10, 11 of 12 jaar zijn
➡️ Ouders of verzorgers moeten beslissingsbevoegdheid hebben
➡️ Woonachtig zijn in het 'groene' postcodegebied

Bron: www.duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/voorwaarden.jsp

Verstuur