Typisch

Vragen

Beleef wat je leert

Veelgestelde vragen

Wat onderscheidt Het Martin Buber?

Op Het Martin Buber krijgt ieder kind (en ook iedere docent) de ruimte om zijn talenten te ontdekken en zijn karakter te ontwikkelen. Wij bieden hun een rijke, gevarieerde omgeving waarin zij zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Dat gebeurt in het fysieke gebouw, maar ook daarbuiten, met hubs in de verschillende wijken van de stad, bijvoorbeeld op het gebied van sport, toneel, cultuur, zorg en welzijn of muziek. Dit zorgt impliciet voor een sterkere sociale connectie en heeft impact op de lokale economie.

Wanneer wordt de school geopend?

Per schooljaar 2024-2025, dus augustus 2024.

Waar komt de school?

De stad is de school. Er komt een schoolgebouw dat een veilige haven is voor de kinderen. Waar dat schoolgebouw exact komt, zal nader bekeken worden. Voor de indiening van de aanvraag is een 4-cijferige postcode nodig. Deze is 6461.

Is de school er bij de start alleen voor eerstejaars leerlingen?

Nee, instroom vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs is mogelijk.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rondom Het Martin Buber?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op deze site , volg de social media en de kranten.

Is Het Martin Buber een gewone school?

Ja, de leerling krijgt les en een regulier diploma waarmee het kan verder leren bij mbo, hbo en wo. Wat wel anders is; de kinderen beleven wat zij leren.

Lees hier meer over Het Martin Buber onderwijs.

Al doende leren zij zichzelf en ook elkaar kennen: hun mogelijkheden, hun grenzen, hun voorkeuren en hun valkuilen. Zij krijgen het vertrouwen én de verantwoordelijkheid om op hun eigen manier en in hun eigen tempo te werken aan concrete doelen. Daartoe bieden wij hun een heldere structuur, want het onderwijs en de afspraken zijn zeker niet vrijblijvend. Het Martin Buber stuurt vooral op bewustwording en zelfvertrouwen, omdat daarmee het fundament wordt gelegd voor hun verdere leven en hun toekomst.

Hoe groot wordt de school?

Wij willen een kleinschalige school zijn waar ieder kind echt gekend wordt door de docenten.

Kan ik als ouder ook meedenken over de nieuwe school?

Graag, neem contact met ons op zodat wij jullie ideeën kunnen meenemen.

Waarom de naam ‘Het Martin Buber’?

Deze naam verwijst naar de filosoof en pedagoog Martin Buber (1878-1965). Voor hem was de ONTMOETING, het GESPREK met de ANDER (ook de leerstof) wezenlijk voor de ontwikkeling van ieder MENS.
Dankzij de ANDER leert eenieder zichzelf, zijn kwaliteiten en krachten ontdekken en ontwikkelen. Het Martin Buber is voor deze ONTMOETINGEN en GESPREKKEN een ideale plek.
Immers, de jonge mens voelt zich in deze "bijzondere" school opgenomen in een sfeer van verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbondenheid. En in deze gezonde omgeving zal hij "groeien en bloeien"! Leren is op Het Martin Buber een belevenis, die iedereen goed doet, zowel kind als leraar en ouder.

De naam Martin Buber is ook op een andere wijze verbonden aan Kerkrade. Jaarlijks wordt door de Stichting Euriade de Martin Buber-plaquette uitgereikt en vinden er ONTMOETINGEN plaats in de bovengenoemde sfeer met jongeren uit de hele wereld onder de naam "jeugd in dialoog". Ook bestaat er een Martin Buber-Academy op Rolduc, die "opleidt" in het licht van verbondenheid.

Is de school een katholieke school?

Nee, onze school is een openbare school waar kinderen van iedere achtergrond welkom zijn.

Kan mijn kind met een beperking ook naar de school?

Ja, wij proberen voor elk kind een goede leeromgeving te creëren.

Verstuur