Op 15 oktober werd in een livestream het aantal belangstellingsregistraties bekend gemaakt. Het Martin Buber mag de plannen op 28-10-’21 indienen met 728 ouderverklaringen! Dankjewel aan iedereen die op welke wijze dan ook hier een bijdrage aan geleverd heeft.

Normering voor Mavo, Havo én Vwo gehaald
Eind september kwam al het verlossende woord voor de gemeente Kerkrade; er waren meer dan genoeg ouderverklaringen geregistreerd. Bovendien waren er voldoende registraties voor zowel Mavo, Havo als Vwo. Dit is waar de gemeente Kerkrade vanaf 1 juli jl. op gehoopt en op ingezet had. De behaalde normeringen maken het namelijk mogelijk om een verzoek voor volwaardig voortgezet onderwijs in te dienen in Den Haag.

Indienen formele aanvraag, en dan wachten…
Na het markeren van de mijlpaal op 15 oktober is het voor de gemeente Kerkrade zaak om de formele aanvraag in te dienen bij het Ministerie van Onderwijs. Naast het aantal belangstellingsregistraties, gaat het bij deze aanvraag ook om het indienen van de zogenoemde ‘kwaliteitsstukken’ waarin het beoogde onderwijs nader is uitgewerkt. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 oktober a.s. ingediend worden. Vervolgens is het wachten op het verlossende woord vanuit Den Haag. Het ministerie laat uiterlijk 1 juni 2022 van zich horen. Als Kerkrade een positief besluit ontvangt, kan Het Martin Buber in augustus 2023 z’n deuren openen.